Ctek

Ctek acculader 6V

Ctek acculader 12V

Ctek acculader 24V

Ctek zonder 230v

Ctek accessoires

Lithium laders

Gebruikte acculaders

TecMate

Optimate accessoires

Xenteq

Xenteq LBC 12V

Accu's

Complete sets

Optima Yellow Top

Optima Blue Top

Optima Red Top

VMF Calcium

Lithium

Lithium

Reich MPP

PowerXtreme
Boor nooit in een chassis zonder toestemming!


De ANWB mover test van 2012 heeft een discussie opgeworpen of er geboord mag worden in een chassis. Het antwoord is simpel. Zonder toestemming van de fabrikant van het chassis mag er niet geboord worden. Zodra er wel geboord wordt vervalt de garantie op het chassis. Volgens AL-KO vervalt ook de typegoedkeuring van de caravan waardoor de caravan op dat moment niet de openbare weg op mag. Een nieuwe goedkeuring is te realiseren door een nieuwe keuring aan te vragen. Dit is uitermate kostbaar. Het is goedkoper om nieuwe chassisbalken te plaatsen. De fabrikant van de mover heeft ook een handleiding geschreven, in de handleidingen van de movers die wij verkopen staat duidelijk beschreven wat wel toegestaan is, boren is normaliter niet toegestaan.

De AL-KO mover model M boveninbouw mag alleen voor de wielen gemonteerd worden indien het chassis een voorbereiding hiervoor heeft. De mover gebruikt in de ANWB test is gemonteerd achter de wielen. Dit kan alleen door te boren in het chassis:
ANWB-AL-KO-mammut.jpg

APK voor caravans
In de ons omringende landen worden caravans regelmatig gekeurd (een APK voor caravans). Hier wordt gecontroleerd of er aanpassingen zijn gedaan op het chassis. Indien dit het geval is, mag de caravan niet meer de openbare weg op. In Nederland kennen we geen keuring, maar ook zonder deze keuring dient de caravan aan de voorwaarden te voldoen die de wetgever hiervoor heeft opgesteld. In de permanente eisen (APK) staat als eis vermeld:

Artikel 5.13.3

De langs- en dwarsliggers en chassisversterkingsdelen van het chassisraam, dan wel de daarvoor in de plaats tredende delen van de mee- of zelfdragende carrosserie van aanhangwagens mogen:

a. geen breuken of scheuren vertonen, en

b. niet zodanig zijn bevestigd, vervormd of door corrosie aangetast, dat de stijfheid en de sterkte van het chassisraam of van de mee- of zelfdragende carrosserie in gevaar worden gebracht.


Het zomaar gaten boren in het chassis, verzwakt volgens AL-KO het chassis. Degene die een gat boort, moet kunnen aantonen, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van een berekening, dat het chassis hierdoor niet is verzwakt. Als er aanpassingen aan het chassis zijn gedaan, is de fabrikant van het chassis niet aansprakelijk te stellen als de caravan bijvoorbeeld breekt. Omdat er aanpassingen zijn gedaan, is het ook de vraag of de caravan verzekerd is. De RDW en AL-KO geven aan dat dit niet het geval is. De verzekering is afgegeven aan caravans met geldig typegoedkeuring. Indien er iets gebeurt, kan de verzekeringsmaatschappij het chassis ter beoordeling indienen bij de fabrikant (zijnde AL-KO). De conclusie moge dan snel duidelijk zijn.

Boren komt helaas vaak voor
Wij van CaravanMoverShop verrichten servicewerkzaamheden voor een ieder. Er zijn veel situaties waarin er ondeskundig een mover is gemonteerd door een derde en de mover functioneert vervolgens niet goed. De mensen komen dan met klachten bij ons. Een simpel voorbeeld; een opstaand chassisrandje bij een oudere Hobby caravan recht buigen. Dit krijg je nooit helemaal recht en de caravan mover kan dus nooit de benodigde druk opbouwen zonder te verschuiven. De mover werkt dus nooit goed.
Wij zien regelmatig caravans met een chassis waarin geboord is. Wij nemen dan direct contact op met de fabrikant van het chassis. Wij verwijzen vervolgens de klant naar de fabrikant om een oplossing te bespreken.

Voorbeeld van een chassis waar in geslepen is:
geslepen-chassis.jpg

Gevolgen van ongeoorloofd boren
Diverse dealers boren of doen ongeoorloofde aanpassingen. De caravan voldoet niet meer aan de voorwaarden en om de caravan weer te laten voldoen aan de de typegoedkeuring moeten er veel kosten gemaakt worden. U kunt uw dealer die ongeoorloofde aanpassingen heeft gedaan verzoeken nieuwe chassisbalken te plaatsen. Dit wordt regelmatig door middel van de rechtsbijstandsverzekering afgedwongen. Indien de dealer failliet is, dient de eigenaar van de caravan zelf de chassisbalken te betalen.

ANWB Test
Wij hebben direct na de test van de ANWB contact met de ANWB opgenomen dat er geboord is. De AL-KO AMS Mammut mover M (boveninbouw) kan namelijk niet achter de wielen gemonteerd worden zonder te boren. De gebruikte caravan heeft nog geen nieuw chassis met M, de caravan moet hiervoor opnieuw op de tekentafel ontworpen worden.

In de redactie op onze e-mail heeft de redactie van de ANWB Kampeer en Caravan Kampioen het volgende aangegeven:Kort voor aanvang van de test constateerde XXX (de partij die de movers gemonteerd heeft voor de ANWB) dat dit (een M in het chassis) toch niet het geval was. Bovendien werd duidelijk dat het chassis te weinig ruimte bood om de mover vóór de as te monteren. (…) Hiervoor is gekozen om de Mammut zijn normale bodemvrijheid te geven. Normaliter zijn wij geen voorstander van het boren in chassis, maar in dit uitzonderlijke geval achtten we dit een verantwoorde keuze. De huidige eigenaar van de desbetreffende caravan ontvangt een schriftelijke verklaring, waarin zowel XXX (de aangegeven dealer) als de ANWB zich garant stellen voor het herstel van gebreken, zo die hieruit voortvloeien."

Reactie AL-KO
AL-KO is zowel de maker van het chassis van de Adria caravan uit de test als de maker van de mover. Deze fabrikant geeft duidelijk en zonder uitzondering aan dat er niet geboord mag worden. Omdat het schering en inslag is dat er geboord wordt in chassis van AL-KO, is er eind november 2012 een schrijven naar alle dealers gestuurd. In dit schrijven is aangegeven dat de typegoedkeuring vervalt van de caravan zodra er geboord of geslepen is. Voor meer contact hierover kunt u altijd bellen met AL-KO.

Boren gebeurt toch al jaren?
Boren is soms wel toegestaan. Dit is het geval indien er toestemming is van de fabrikant van het chassis. De ons bekende uitzonderingen zijn:
- Eriba Touring modellen; er mag geboord worden in niet de niet dragende balk die van links naar rechts loopt.
- BPW: in een enkele situatie mag er in een BPW vario chassis geboord worden (let op; meestal mag dit niet en ga niet zomaar boren!).
- Peitz: welke te vinden is onder bijvoorbeeld oude Hobby caravans.

De situaties waarin geboord mag worden zijn simpelweg terug te vinden in de montagehandleiding van de mover. Staat het er niet in, dan mag het niet. De plek waar er geboord mag worden staat hierop aangegeven. Boren op een andere plek is dus niet toegestaan.

Controle is noodzakelijk!
Wij adviseren de montage van de mover te controleren. Is er geboord of geslepen, ga dan terug naar de dealer. Montage van een mover is toch moeilijker dan vele mensen denken.

Onderstaande voorbeelden zijn van mensen die voor controle van hun caravan mover bij ons zijn gekomen.
Indien u een controlebeurt wilt, kunt u ons hiervoor bellen op 085-7843666. De kosten hiervoor zijn 45 euro, voor dit bedrag controleren wij de gehele montage, meten de accu door en adviseren u hoe de mover zo goed mogelijk te onderhouden.

Voorbeelden boor en slijpwerk in chassis:
geslepen-chassis.jpg

Ook het ombuigen van een chassis is verboden (hier zijn meer fouten gemaakt door de dealer) (nieuwe Fendt caravan):
chassis-ombuigen.jpg

Een oude mover overzetten, dat gaat niet zo maar onder een nieuwe Eriba:
eriba-chassis-verpest.jpg

Soms is het chassis niet beschadigd, maar een gat gemaakt in de bodemplaat van de caravan:
onderplaat-verwijderd-voor-montage.jpg

-

Vragen? mail ons op info@Onderhoudslader.nl Wij antwoorden erg snel.
Telefonisch zijn wij op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar op
NL: 085-7843666.
©2000-2018 CaravanMoverShop

CaravanMoverShop: Reviews | Privacyverklaring | algemene voorwaarden | Juridisch | Contact
Website: Verzendkosten | Klantenservice | Winkelwagen | Dealers
Media: Facebook | Youtube
Filialen: NL-Groningen | NL-Alblasserdam | NL-Lelystad | NL-Veenendaal | AT-Wiener Neustadt | ES-Málaga