Welke mover?

Demonstratiedagen

Reviews

Verzendkosten

Ctek

Ctek acculader 12V

Ctek zonder 230v

Ctek Accessoires

Lithium acculader 12V

gebruikte acculader

TecMate

Optimate Accessoires

Xenteq

Xenteq LBC 12V

accu

Complete set

Lithium PowerXtreme

Lithium Reich MPP

Lithium Victron

AGM Victron

AGM Optima Yellow Top

AGM Optima Blue Top

AGM Optima Red Top

VMF accu

Lithium

Reich MPP

PowerXtreme
Ctek 40-289 Smartpass 120S (0,7 kg)


12 Volt volautomatische acculader 5 staps oplaadcyclus
Accucapaciteit: 28 – 800 Ah (onderhoud tot 800 Ah)
Laadstroom: 80 A
De lader heeft als bescherming IP65.
Met temperatuurcompensatie.Ctek 40-289 Smartpass 120S (0,7 kg)

Ctek 40 289 Smartpass 120S (0,7 kg)


Ctek 40-289 Smartpass 120S (0,7 kg) is geschikt voor accu's van 12 Volt. De lader heeft een laadstroom van 80 A. Het is een volautomatische 5 staps oplaadcyclus Met temperatuurcompensatie. geschikt voor 12 Volt accu’s van 28 – 800 Ah. Onderhoud van accu's tot 800 Ah. De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. De lader heeft als bescherming IP65. Garantie: 2 jaar. Soort accu's loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel). Ingangsspanning 11,5V-23V.

Accuvoltage:12 Volt
Laadspanning:14,4, lithium Volt
Accucapaciteit:28 – 800 Ah
onderhoud tot800 Ah
Laadstroom80 A
Laadstroom:80
Type acculader:volautomatische 5 staps oplaadcyclus
Isolatie:De lader heeft als bescherming IP65.
Garantie:2 jaar
Ingangsspanning:11,5V-23V
Soort accu's:loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel).
kortsluitingbescherming:De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. Met temperatuurcompensatie.
Het bedrijf Ctek


Ctek

Website Ctek


In het onderstaande verhaal, worden de voorlopers van de huidige modellen besproken.

Deze hebben de volgende veranderingen:
D250SA
- Compatibel met een slimme dynamo
- Heeft een AGM (14,7v) optie
- Verbeterde MPPT software
- Verbeterde aansluitpunten/schroeven

SMARTPASS 120
- Laat constant 120A door
- 350A 10 sec.
- 200A 3 min.
- 150A 22 min.
- Starthulp: de Smartpass 120 verbindt de service accu direct met de startaccu (voor 10 sec.) wanneer de startaccu onvoldoende vermogen heeft om het voertuig te starten
- Verbeterde aansluitpunten/schroeven

Hieronder het verhaal over hoe deze twee producten werken:

Ctek D250s Dual en Smartpass


De D250S en de Smartpass zijn twee apparaten waarvan het nut niet heel snel duidelijk is. Lees het onderstaande door en concludeer dat deze apparaten voor het goed laden van de accu’s zonder een 230V aansluiting perfect zijn. De apparaten zijn veelal zonder veel moeite te monteren. Met deze systemen kan een intelligent laadsysteem gebouwd worden waarbij de accu's zo optimaal mogelijk geladen worden via de dynamo of welke 12v bron dan ook.

Onderstaand worden verschillende praktijksituaties gesimuleerd waarbij het verschil naar voren komt na installatie van de D250s en Smartpass.

Inhoud


- Basis elektriciteit aan boord
- De historische oplossingen
- De Ctek oplossing voor 12V
- De Ctek oplossing voor 24V

Basis installatie


Op de onderstaande afbeelding vindt u links de dynamo, een zonnepaneel, een boegschroef en een stroomtoevoer. Deze vier stroomopwekkers laden de serviceaccu, maar voorzien ook de verbruikers van energie (zoals communicatiemiddelen, verlichting, koelkast en startaccu).

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-01.jpg

Het nadeel van deze situatie is dat de verbruikers en service accu tegelijkertijd worden voorzien van energie zonder scheiding. Door het gebruik van een Ctek Smartpass worden de stromen gescheiden. Dit betekent dat de accu via de output-accu wordt geladen en dat de verbruikers via de andere aansluiting worden voorzien van stroom. De Smartpass maakt dus onderscheid tussen verbruikers en accu's. Het is namelijk belangrijk dat de accu optimaal geladen wordt, de accu is dan optimaal in te zetten en heeft een maximale levensduur.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-02.jpg

Aan de hand van onderstaand voorbeeld komt het voordeel naar voren dat met behulp van de Smartpass gerealiseerd wordt.

Voor het starten van een grote dieselmotor bij een temperatuur van 0 graden is een dusdanig vermogen nodig dat de startaccu behoorlijk ontladen raakt. Belangrijk daarna is dat de startaccu zo snel mogelijk weer geladen kan worden om de levensduur zo optimaal mogelijk te houden. Een niet geladen accu gaat namelijk kapot. Als de startaccu samen met de verbruikers rechtstreeks aan elkaar gekoppeld zijn, wordt de accu niet direct maximaal geladen doordat de verbruikers ook stroom trekken. Door onderscheid te maken tussen verbruikers en accu kan er voorrang gegeven worden aan de accu.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-03.jpg

De historie, waar ging het fout?


De onderstaande afbeelding laat het oorspronkelijke idee zien van de dynamo, start accu en een startmotor. Een simpele opzet waarbij de startmotor stroom krijgt uit de accu en de draaiende motor zet een dynamo in beweging zodat die de startaccu weer kan laden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-04.jpg

In de loop der tijd zijn installaties in auto's, campers en boten luxer geworden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er verlichting, een koelkast en een radio voorzien wordt van stroom. Door deze extra verbruikers wordt de start accu sneller ontladen en kan hierdoor sneller kapot gaan.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-05.jpg

Om een te snel ontladen start accu te voorkomen is men een serviceaccu (of boordaccu) extra gaan gebruiken. De gebruikers zoals koelkast, verlichting en radio krijgen dan stroom uit de startaccu en serviceaccu. Hierdoor wordt de startaccu meer ontlast zodat de oorspronkelijke functie van de startaccu beter gewaarborgd blijft: namelijk het starten van de motor.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-06.jpg

Later zijn er steeds meer toevoegingen gekomen in boten en campers, bijvoorbeeld airco's, zonnepanelen, 230 volt laadsystemen, accucontrole systemen, schakelaars etc.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-07.jpg

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-08.jpg

Door al deze toevoegingen zijn er meer problemen bijgekomen met accu's en laadsystemen omdat veel zaken niet op elkaar afgestemd zijn. Door de verschillende onderdelen die toegevoegd zijn, zijn volgende problemen veel voorkomend:
- Lange oplaad tijd van de accu's via de alternator / dynamo
- Motor moet regelmatig stationair draaien om de accu bij te laden
- De accu wordt eigenlijk nooit volledig geladen en dit komt ten nadele van de gebruikstijd
- De accu zal eerder vervangen moeten worden want de levensduur is verkort
- Het zonnepaneel heeft effect op andere stroombronnen waardoor het rendement lager is
- De startaccu wordt niet bijgeladen door het zonnepaneel
- De verbruikersaccu kan oververhit raken door onjuist laden
- In geval van problemen is aanpassing kostbaar en moeilijk aan te passen als dat nodig is
- en bovenal zijn de accu's nog altijd niet volledig geladen!

Aan de hand van onderstaande grafiek is te zien hoe een 145 Ah accu geladen wordt met maximaal 45A bij een temperatuur van 25 graden en een voltage van 13,8 volt. Bij deze variabelen kost het 8,5 uur om de accu 90% te laden. Een alternator van rond de 100A levert in de praktijk vaak ongeveer de helft.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-09.jpg

Wanneer de laadspanning verhoogd wordt naar een spanning van 14,4 volt is er een grote tijdswinst te behalen. De accu is dan voor 90% geladen in 2,5 uur tijd. Het is namelijk zo dat als het voltage (V) verhoogd wordt bij een gelijkblijvende afgifte van stroom (A) de geleverde energie veel groter is, de accu zit dan sneller vol.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-10.jpg

Bovenstaande grafieken zijn gebaseerd op een laadtemperatuur van +25 graden Celsius. Dat is de meest optimale conditie om een accu te laden. Echter in de praktijk zal deze temperatuur vaak lager of juist hoger zijn. Bij een lagere temperatuur, bijvoorbeeld 0 graden, zie je aan de hand van de onderstaande grafiek dat het laden met 13,8 volt betekent dat zelfs na 24 uur de accu nog geen 90% geladen is (net boven de 80%). Bij lage temperaturen is de 13,8 volt dus veel te laag om de accu te kunnen laden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-11.jpg

De Ctek oplossing voor 12V gelijkstroomproblematiek


Voor de eerder genoemde problemen heeft Ctek oplossingen ontwikkeld bij gebruik van accu's, gebruikers en verschillende laadspanningen.

Onderstaand vindt u de meest simpele oplossing in combinatie met de CTEK D250s dual lader. Dit intelligente laadsysteem zorgt ervoor, dat de start- en service accu onafhankelijk van elkaar geladen worden en de verbruikers van stroom voorzien worden. Dit betekent dat beide accu's elkaar niet kunnen beïnvloeden en daardoor blijft de capaciteit behouden van de startaccu.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-12.jpg

Doordat de CTEK D250s Dual gebruik maakt van een cut-off wordt de startaccu niet aangesproken door de serviceaccu met de verbruikers. De startaccu blijft daardoor volledig beschikbaar voor zijn doel: het starten van de motor.. Zie onderstaande afbeelding ter verduidelijking.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-13.jpg

Op het moment dat het voertuig weer gestart wordt zal de D250s Dual direct zorgen voor een juiste laad spanning. Daarbij heeft de D250s dual als voordeel dat de laadspanning temperatuur gecompenseerd is. In de voorgaande informatie is duidelijk naar voren gekomen dat bij een lagere temperatuur een accu beter met een hoger voltage geladen kan worden. Een standaard dynamo heeft deze functie niet. Door deze functie van de Ctek D250s dual wordt de accu zo optimaal mogelijk geladen. Bij een lagere temperatuur dan 25 graden wordt het laadvoltage verhoogd en bij een hogere temperatuur wordt het voltage verlaagd.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-14.jpg

Wat maakt de Ctek D250s Dual duaal?
Enerzijds is op de D250s Dual de dynamo aan te sluiten, echter is het ook eenvoudig om een zonnepaneel aan te koppelen. De D250s dual combineert op deze manier de stromen van de dynamo en het zonnepaneel zo optimaal mogelijk om een zo hoog mogelijk rendement te behalen vanaf het zonnepaneel. Zodoende wordt de laadspanning zo optimaal mogelijk gehouden als het voertuig gestart is. Hieronder is te zien op welke positie het zonnepaneel aangesloten kan worden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-15.jpg

Op het moment dat het voertuig uitgezet is zal de stroom die vanaf het zonnepaneel komt verdeeld worden over de start accu en de gebruikers accu. De start accu zal via pulslading onderhouden/geladen worden door de D250S. Door gebruik te maken van de ingebouwde Maximum Power Point tracker (mppt) wordt er optimaal rendement op het zonnepaneel behaald voor de gebruikers accu om deze zo optimaal mogelijk te laden/onderhouden. Zie onderstaande afbeelding hoe dit in zijn werk gaat.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-16.jpg

De volgende beperkingen zijn van toepassing bij de D250s Dual: - Het laden vindt plaats met maximaal 20A - Als de lading gedeeld wordt met de verbruiker dan duurt het laden ook langer

In onderstaande grafiek is te zien dat de D250S continu 20 A afgeeft tot de accu een maximaal voltage heeft bereikt. De D250S zal dan stapsgewijs zijn spanning en laadstroom naar beneden brengen tot de accu volledig geladen is (IUoU profiel).

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-17.jpg

Wanneer de accu direct is aangesloten via de D250s wordt de laadstroom beperkt tot maximaal 20 A. In de volgende grafiek is duidelijk te zien dat de D250s zijn max heeft als de stroom vanaf de alternator/dynamo komt. Normaliter laadt de dynamo met een hogere stroom en daar heeft de dynamo een voordeel ten opzichte van de D250s. De eerste 30 minuten zal de dynamo een voorsprong hebben ten opzichte van de D250s daarna gaat de dynamo stapsgewijs naar een lagere laadstroom waardoor het eigenlijk zo goed als onmogelijk is de accu via deze weg volledig op te laden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-18pg

Het nadeel van de D250s kan zijn dat bij grote accubanken of diep ontladen accu's het beter is om via de dynamo rechtstreeks te laden. In de hierop volgende grafiek is te zien dat voor een korte periode de rechtstreekse aansluiting van een alternator een grotere afgifte heeft op de accu, maar ook zie je duidelijk dat voor de langere duur de D250S een betere continue laadstroom afgeeft.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-19.jpg

De D250s heeft op het moment dat er ook verbruikers op de accu aangesloten zijn een beperking in laadstroom die overblijft voor de accu. De maximale stroomafgifte blijft namelijk 20A in totaal. Onderstaande grafiek geeft hier een duidelijk inzicht in wat de effecten zijn bij een laden en verbruikers combinatie.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-20.jpg

Voor deze bovenstaande situatie heeft Ctek een oplossing op de markt bestaande uit de Ctek D250s Dual en Smartpass.

Combinatie D250s en Smartpass


De Ctek D250s is ook uitermate geschikt om gekoppeld te worden aan de Ctek Smartpass. Door deze koppeling ontstaan er nog meer mogelijkheden dan alleen met de D250s dual. Waar het voordeel van de D250s dual ligt is dat de startaccu en serviceaccu onafhankelijk van elkaar optimaal geladen kunnen worden. De Smartpass heeft als voordeel dat de maximale laadstroom van de dynamo ook benut kan worden. We beginnen hieronder weer met het basis principe. We koppelen de D250s aan de Smartpass. Op de Smartpass komt dan de alternator binnen en van daaruit door naar de D250s. Vanaf de D250s is dan weer een koppeling naar de Smartpass. Deze staat dan in verbinding met de verbruikers en de serviceaccu. De Smartpass leidt de hoge laadstroom door naar de serviceaccu vanaf de alternator.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-21.jpg

De lagere stromen zullen nu via de D250s lopen. De combinatie met de Smartpass zorgt ervoor dat de lading optimaal is door gebruik te maken van de 30 min. hogere stroomafgifte vanaf de alternator, zodat de startaccu en serviceaccu met een boost geladen worden en daarna via een continue laadstroom geladen worden via de D250s via het IuoU profiel.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-22.jpg

Door de combinatie van de D250s en de Smartpass zal de totale laad tijd gereduceerd worden. Dit is goed te zien als je kijkt naar de groene lijn op onderstaande grafiek in de afbeelding.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-23.jpg

Op de Smartpass zit een extra uitgang. Hierdoor is het mogelijk om een onderscheid te maken in de verbruikers op basis van prioriteit. Bijvoorbeeld de verlichting en de koelkast kunnen dan gescheiden worden van de verbruikers op de service accu. Zie onderstaande afbeelding ter verduidelijking.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-24.jpg

Op het moment dat het voertuig uitstaat zal vanaf de serviceaccu stroom naar de Smartpass geleid worden om zo de kleine verbruikers te kunnen voeden. Dit wordt door middel van een LED op de Smartpass aangegeven. Op onderstaande afbeelding is te zien hoe de stroom loopt vanaf de serviceaccu naar de hoofdverbruikers en via de Smartpass naar de kleine verbruikers.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-25.jpg

Om te voorkomen dat de serviceaccu kapot gaat door diepontlading zijn er beveiligingen in de Smartpass gebouwd. Zo zullen bij een diepontladen serviceaccu de niet kritieke verbruikers die apart door de Smartpass gevoed worden uitgeschakeld worden zodat de serviceaccu niet defect zal raken. De serviceaccu is hierdoor samen met de noodzakelijke verbruikers beschermd via de Smartpass.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-26.pg

Net als bij de aansluiting van het zonnepaneel alleen op de D250s zal het zonnepaneel ook als het in combinatie staat met de Smartpass de startaccu en serviceaccu bijladen. De niet kritieke verbruikers zullen geen spanning via het zonnepaneel krijgen deze is door de Smartpass hier van afgeschermd. Zie ook onderstaande afbeelding hoe deze stromen vanaf het zonnepaneel lopen via de D250s en de Smartpass. Volg hiervoor de rode lijnen.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-27.jpg

Oververhitting van de serviceaccu moet ook voorkomen worden. Oververhitting kan verschillende oorzaken hebben zoals leeftijd van de accu, een te krachtige alternator of de omgevingstemperatuur. Om dit te voorkomen heeft de Smartpass een warmte sensor die op de accu geplaatst dient te worden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-28.jpg

De Smartpass verbreekt de verbinding vanaf de alternator naar de accu. Hierdoor kan de accu niet oververhit raken. Doordat de D250s dual temperatuur compensatie heeft zal deze met een aangepast voltage en amperage de accu alsnog proberen te laden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-29.jpg

Aansluiting van een lader via 230 volt
De 230V(AC/DC) lader kan zowel de gebruikers accu als starter accu laden mits deze aansluiting via de Smartpass wordt aangesloten op de battery output. De Smartpass zal op deze manier de laadstroom regelen. Zorg hierbij voor een lader die voldoende stroom geeft om de totale accubank te laden.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-30.jpg

Dubbele dynamo
Ook twee alternators/dynamo's zijn geen enkel probleem voor de D250s Dual en Smartpass oplossing. Elke alternator laadt los van elkaar elk 1 accu. De alternator die de start accu van stroom voorziet wordt op de Smartpass aangesloten op de kleinverbruiker en kan hierdoor zijn overcapaciteit afgeven aan de verbruikers waardoor zo min mogelijk energie verloren gaat (hoger rendement).

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-31.jpg

In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld situatie waarbij alle mogelijkheden zijn opgenomen om de energie zo optimaal mogelijk te verdelen voor het laden via zonnepaneel, dynamo, D250s, Smartpass en 230 volt lader.

Ctek-d250s-smartpass-uitleg-foto-32.jpg

Video


Ctek 40 289 Smartpass 120S (0,7 kg)


LaderAccuvoltageLaadspanningAccucapaciteitonderhoud totLaadstroomType acculaderIsolatieGarantieIngangsspanningSoort accu'sBeveiligingtemperatuurcompensatieVoedingsfunctie
56-731 Multi XS 7.012 V14,4 /14,7 /13,6 /15 V14 - 150 Ah 225 Ah 7 A volautomatische 8 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 5 jaar 220–240VCA, 50–60Hz loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. met voedingsfunctie
56-855 Multi XS 5.0 Polar12 V14,4 /14,7 /15,8 V1.2 - 110 Ah 160 Ah 0.8 /5 A volautomatische 8 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 5 jaar 220–240VCA, 50–60Hz loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.
56-30512 V14,4 /14,7 /15,8 V1.2 - 110 Ah 160 Ah 0.8 /5 A volautomatische 8 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 5 jaar 220–240VCA, 50–60Hz loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. Met temperatuurcompensatie.
56-89912 V13,8 /14,4 V5 - 60 Ah 120 Ah 5 A volautomatische 8 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 5 jaar 220–240VCA, 50–60Hz Lithium-Ion Phosphate (LiFePO4). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting.
40-31512 V14,4 14,7 V40 – 300 Ah 300 Ah 20 A volautomatische 5 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 2 jaar 11,5V - 23V loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel) Lithium-Ion Phosphate (LiFePO4). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. Met temperatuurcompensatie.met voedingsfunctie
40-28912 V14,4, lithium V28 – 800 Ah 800 Ah 80 A volautomatische 5 staps oplaadcyclus De lader heeft als bescherming IP65. 2 jaar 11,5V-23V loodzuur (Standaard, Calcium, EFB, AGM, Gel). De lader is beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. Met temperatuurcompensatie.Garantie Ctek


2 jaar Garantie


Ctek hanteert een strikt dealernetwerk. Wij zijn geregistreerd dealer van dit merk. Als u onverhoopt een probleem heeft met de bij ons aangeschafte producten, wordt het probleem zo spoedig mogelijk opgelost. Wij zullen u verzoeken een email te sturen waarin u het probleem beschrijft. U krijgt dan nadere vragen of een garantienummer en een stappenplan hoe we het probleem kunnen oplossen.

Veel storingen aan een product zoals een mover kunt u gemakkelijk zelf verhelpen door telefonische uitleg van onze monteurs. Een veel voorkomend probleem is, hoe zet ik de afstandsbediening aan...en als dat gelukt is, hoe zet ik de rollen automatisch in beweging naar de band. Het lijkt simpel, maar elk product is beveiligd tegen onjuist gebruik en na een jaar is het regelmatig onduidelijk hoe het ook al weer werkte.

In de regel kunt u bij dit merk niet direct bij de fabrikant of importeur terecht.Reserve onderdelen


Als u schade rijdt, of na de garantietermijn problemen krijgt, bieden de merken Truma, Reich en AL-KO een nagenoeg volledig assortiment reserve onderdelen. Bij een klein probleem na de garantieperiode hoeft u niet een geheel nieuwe mover te kopen. U kunt vaak met een los te bestellen onderdeel het probleem oplossen. Van de meeste movers zijn de onderdelen nog gegarandeerd 10 jaar leverbaar. Daarnaast hebben wij het meest uitgebreide assortiment onderdelen gebruikt en nieuw op voorraad.


Demonstratiedagen CaravanMoverShop


U bent van harte welkom op één van onze demonstratiedagen! Hier kunt u de producten zien en beleven. Tijdens deze dagen kunt u uitleg krijgen over de verschillende movers en accu's. Wij proberen u uiteraard zo volledig mogelijk te informeren en al uw vragen te beantwoorden. Hierdoor kunt u weloverwogen de meest optimale mover kopen voor uw caravan. Ook op andere dagen kunt u langskomen op afspraak op de shops. Controleer eerst de openingstijden voor deze week (klik hier).

In verband met het corona virus voeren wij enige maatregelen uit om aan de voorschriften te voldoen. Wij zullen op de vestiging 1 persoon (of echtpaar / gezin) binnen laten en te woord staan. Dit kan betekenen dat u buiten moet wachten. Wij verzoeken u dan ook om op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen. Hiervoor staan (beperkt) stoelen buiten beschikbaar en wordt de afstand van minimaal 1,5 meter aangegeven.

Aanmelden doet u eenvoudig per e-mail via deze link: Klik hier om de mail te sturen.

U krijgt van ons per mail een bevestiging en het gereserveerde tijdvak tussen 10.00 - 14.00 uur op de demonstratiedag.
Voor een afspraak tijdens de werkdagen kunnen wij flexibeler inplannen. Geef uw voorkeur aan via de E-Mail.


De komende tijd hebben wij de volgende demonstratiedagen:

Zaterdag 06 maart 2021 (10.00 - 14.00) NL-Groningen, NL-Lelystad
Zaterdag 20 maart 2021 (10.00 - 14.00) NL-Groningen, NL-LelystadCaravanMoverShop op de beurs

demonstratiedagen
CaravanMoverShop is een internationaal bedrijf en ook dit jaar staan we op vele beurzen in West-Europa. Hieronder het overzicht van de diverse beurzen waar wij te vinden zijn:
2021 augustus

DE-Duesseldorf, 27 augustus 2021 - 05 september 2021, Caravan Salon

2021 oktober

DE-Erfurt, 28 oktober 2021 - 31 oktober 2021, Reise und Caravan

2022 januari

NL-Leeuwarden, 26 januari 2022 - 30 januari 2022, Caravana

2022 februari

DE-Essen, 16 februari 2022 - 20 februari 2022, Reise und Camping


caravan-beurzen-messe.jpg

Gratis abonnement op ACSI Freelife magazine

CaravanMoverShop werkt intensief samen met de ACSI. Dit is de internationale specialist op het gebied van campings en kamperen. Naast de bekende campinggidsen, maken zij ook het ACSI Freelife magazine. Dit is het meest informatieve kampeerblad van Nederland. Als u bij ons een caravan mover koopt met montage, krijgt u een gratis abonnement op ACSI FreeLife magazine indien u een Nederlands adres heeft. Indien u gebruik wilt maken van dit aanbod, geef dit dan na montage van de mover door.

acsi-freelife-magazine.jpg

Advertenties van CaravanMoverShop


De naam CaravanMoverShop geeft duidelijk aan wat we doen: wij verkopen caravan movers met bijbehorende accu's en acculaders. De meeste producten hebben wij zelf op voorraad en kunnen wij na bestelling direct verzenden. Wij versturen elke werkdag. Bij elk product staat een indicatie van de voorraad. Wij proberen zoveel mogelijk informatie over de producten online te verstrekken. Daarnaast kunt u ons ook telefonisch bereiken. Wij reageren snel op e-mails. Wij hebben vele advertenties geplaatst in de Kampeer en Caravan Kampioen (KCK) van de ANWB, ACSI Freelife Magazine, Campingvizier, Camping Cars and Caravaning en Reisemobil.

ANWB Kampeer
en Caravan Kampioen

kck advertentie


Bestel informatie
Prijs en Bestellen


Onze prijs: € 349.00
order

Artikelnummer: 44987
EAN code: 7340103402893

Artikelnummer fabrikant: 40-289


Telefoonnummer en email©2000-2021 CaravanMoverShop